Przetargi gastronomiczne od kuchni

W obecnych czasach samodzielne gotowanie to dla wielu osób przeżytek i strata czasu, a często utęskniona czynność, na którą nigdy nie ma wystarczająco dużej ilości czasu. Z pewnością z tego właśnie względu na rynku pojawiły się udogodnienia dla tych, którzy mogą jedynie pomarzyć o ciepłym, domowym obiedzie. Pomijając szeroko rozwiniętą branżę gastronomiczną, która lokuje swoje usługi w lokalach restauracyjnych, warto wspomnieć również o usługach cateringowych oraz zjawisku, jakim są przetargi gastronomiczne (http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_industry%3A15%20&solrsort=tds_cck_field_t_deadline%20asc&sim_cck_field_d_country[0]=0&sim_cck_field_d_country2[0]=0&sim_cck_field_d_industry[0]=15&sis_cck_field_t_correction=0&retain-filters=1&advanced_view=0&search-everywhere=0&search-specification=0&search-archive=0).

Zasady działania

Oczywiście nie każda firma posiada w swoim lokalu taką usługę – niektóre z nich chcąc zatrzymać klienta na dłużej wprowadzają tę możliwość, ale jeszcze wiele przedsiębiorstw pozostawia zamkniętą drogę do podobnych rozwiązań. Dlaczego? Wiąże się to bowiem z koniecznością wykonania odpowiedniego przetargu, który jest niczym innym jak odpowiednim spisem zamówienia. Składa się z 12 pracochłonnych etapów:

 • opis przedmiotu zamówienia - przystępując do przetargu, zamawiający musi określić typ zamawianej rzeczy; w tym opisie może odwołać się do cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich lub europejskich norm,
 • oszacowanie przedmiotów zamówienia – od wartości tej zależy, czy w ogóle trzeba stosować procedury, jakie zawarte są w ustawie dotyczącej prawa zamówień publicznych,
 • określenie warunków udziału w postępowaniu – PZP zawiera regulacje pozwalające wyeliminować z przetargu wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia,
 • publikacja ogłoszenia,
 • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
 • wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji,
 • otwarcie ofert i kwalifikacja wykonawców- w tym przypadku należy również ustalić, jakie warunki muszą spełniać potencjalni wykonawcy,
 • badanie i wzór najbardziej korzystnej oferty,
 • wypełnienie stosownych druków oraz sporządzenie protokołu z całego procesu sporządzania przetargu,
 • zawarcie umowy z określonymi stronami,
 • zabezpieczenie wykonania danej umowy,
 • publikacja ogłoszenia o dokonanym zamówieniu.

 

Autor zdjęcia: Sole Treadmill